Samtalsstöd

Precis som kroppen regelbundet behöver omsorg och vård, så är vår själ och ande också i behov av detta. Vanligtvis sker det när vi umgås med våra nära och kära, vi hjälper och stödjer och vägleder varandra i vardagen. Ibland kan det dock finnas behov av att få tala med någon utanför den egna kretsen.

När vi i Pingstkyrkan Motala erbjuder själavård och andlig friskvård innebär det att du utan kostnad kan få möta våra själavårdare/pastorer i samtal. Dessa personer är avskilda i församlingen, har tystnadsplikt, utbildning eller erfarenhet av själavård/samtalsstöd. Våra pastorer har även tystnadsrätt.

Själavård
När du hamnat i kris eller problem av olika slag och har behov av att dela tillvaron med någon annan i samtal, erbjuder vi dig att träffa själavårdare, kristna medmänniskor som vill lyssna på dig. Du väljer vad och hur mycket du vill berätta och tillsammans för ni ett samtal som avslutas med någon form av bön, förbön eller bön om välsignelse. På så sätt tror vi att den Helige Ande ger dig hjälp i din livssituation.

Förbönssamtal
När du längtar efter djupare överlåtelse, att få bli mer hel för att kunna hjälpa andra och att få bli rustad till tjänst erbjuder vi dig att träffa utbildade själavårdare i förbönssamtal. Syftet med dessa samtal är att förmedla förlåtelse, helande, befrielse och kraft för att leda dig som får förbönssamtal in i en djupare överlåtelse till Jesus Kristus. Därmed får du hjälp att lämna negativa livsmönster som hindrar andlig tillväxt och personlig mognad och blir rustad för tjänst. För mer information om vad ett förbönssamtal är och hur det går till kan du höra av dig till någon av oss i själavårdsteamet.

Andlig vägledning
Med andlig vägledning menar vi att du får träffa en av våra pastorer för samtal om dina tankar och frågor rörande tro, meningen med livet och andra livsfrågor. Om du önskar avslutas samtalet med någon form av bön, förbön eller bön om välsignelse. På så sätt tror vi att den Helige Ande ger dig vägledning i din livssituation.

Vi rekommenderar att alla former av samtal sker under en begränsad period.