Träffpunkten

”Träffpunkten” är församlingens dagledigträff. Den samordnas med Equmeniakyrkans och Baptistkyrkans dagledigträffar. Under vår- och höstterminerna hålls de i respektive kyrka på torsdagar 14:00. I Pingstkyrkan återkommer ”Träffpunkten” sålunda var tredje vecka. Equmeniakyrkan kallar sin träff för ”Kyrktäffen” och Baptiskyrkans träff benämns ”Torsdagsträffen”. Hela terminens programutbud ges ut i ett gemensamt programblad.

Träffarna besöks i regel av någon gästföreläsare eller sång- och musikgrupp och präglas av utåtriktade och intressanta program med trevlig gemenskap och kaffeservering. Samlingarna brukar vara välbesökta och uppskattade.