Hemgrupper

Livet som kristen är inte begränsat till verksamheten inom kyrkans väggar. Tron på Jesus är i sitt rätta element när den levs ut mitt i vardagen. Som komplement till gudstjänsten på söndagar, är hemgruppen en plats där vi…

  • träffas i mindre grupp
  • tillsammans delar med oss av livserfarenheter och upptäcker mer av tron
  • stöttar varandra både praktiskt och i bön.

Om du är intresserad av att vara med, ta kontakt med Mika Juurikivi 070-511 84 41 eller någon av de andra pastorerna, så kan vi hjälpa dig vidare in i en hemgrupp.

DBS – Discovery Bible Study