Covid-19 och församlingen


Alla har vi på olika sätt känt av pandemin under det gångna halvåret. En del av oss har kanske närstående som drabbats eller har själva insjuknat. Vi har alla fått begränsa våra liv vad gäller sociala kontakter och för många har detta varit plågsamt.

När vi har sammankomster är det viktigt att som samhällsaktör fortsätta göra det vi kan för att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer och därför följer vi dessa. Detta gäller all vår verksamhet.

Det är också av stor vikt att alla tar personligt ansvar och följer de rekommendationer som FHM gett när det gäller att minska smittspridning för att

  • vi ska hålla oss friska
  • vi inte ska smitta andra
  • avlasta sjukvården

Bibelns budskap: Var inte rädd

I Bibeln ger Gud oss en uppmaning som återkommer många gånger, nämligen meningen ”var inte rädd!” Josua får detta budskap av Gud när han ska leda Israels folk in i det förlovade landet men ser stora utmaningar, unga Maria får höra det av ängeln när hon får uppdraget att bära och föda världens frälsare. Att Gud uppmanar oss att inte vara rädda betyder inte att Guds folk alltid varit beskyddade från faror och problem, utan mitt i allt som drabbat har Gud lovat att vara med. Vi som Guds barn kan räkna med Jesus och hans kraft och omsorg. Han är med oss och håller våra liv i sin hand.

Även om du kan drabbas av rädsla behöver du inte styras av den. Lägg det i Guds händer och hör gärna av dig till någon av oss i pastorsteamet eller församlingsledningen så vill vi hjälpa dig i bön och samtal. Vi behöver varandra!

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor (folkhalsomyndigheten.se)