Församlingsmöte söndag 18 okt 18:00


Eftersom vi har mötet på plats i kyrkan behöver vi ha anmälan för alla som kommer. Om du får förhinder meddela Mika Juurikivi 070-511 84 41.

Dagordning för Församlingsmöte 2020-10-18 kl 18.00

 1. Mötet öppnas av Conny Henricson
 2. Sekreterare – Erik Forslund
 3. Godkännande av dagordning
 4. Föregående protokoll – från möte den 20 september
 5. Ekonomirapport per 30 september – Markus Sjöberg
 6. Aktuella samlingar – Linnéa informerar
  – Bibelstudier i höst på torsdagar kl 18.00 1/10, 8/10, 22/10, 5/11 och 12/11. Bernt Broberg leder
  – Relationsdag – Linnea och Mattias, 24/10
  – Änglahyss – info
  – Konfa
 7. Missionsrådet
  ny i rådet – Lars Göran Reinholdsson
  – Thailand – info Lisen Forslund
 8. Satsning i Charlottenborg
 9. Unite i Motala i nyår
 10. Babysång
 11. Vägen framåt
  – info från Linnea
 12. Pingst ledare
  – Seminarie hos oss den 7/11 – Mika
 13. Servicegrupper, presentation
  Lennart Carlsson
 14. Övriga frågor
 15. Nästa möte – den 6 december
 16. Mötet avslutas