Viktigt med den lilla gruppen


Här är några berättelser om vad den lilla gruppen betytt för dessa personer. Kom med i en hemgrupp du också. Ta kontakt med någon av oss pastorer om du är intresserad.

Priscilla

Jag kan vittna om att vara med i en hemgrupp är att kunna dela fördjupning om söndagarnas predikan och berätta om vår personligt tro och livets utmaningar. När vi läser Bibeln eller kristna böcker och delar tankar utanför boxen, har det gett längtan och viljan att växa i tron på ett personligt plan såväl som i gruppen.

Mattias

Jag gick i högstadiet då jag fick min första inbjudan till att komma med på en cellgruppssamling, eller ”Saltgrupp” som det kallades i kyrkan jag var med i då. Jag kommer ihåg att jag upplevde det som lite av ett vägskäl, att det var en möjlighet att låta saker rulla på som det var fram tills då, eller om jag ville satsa på min tro och ge den större utrymme i mitt liv och vardag. Jag valde att gå med i gruppen och det ser jag tillbaka på som ett av de viktigare beslut jag tog som ledde mig mot den punkt jag är på idag. 
För mig är hemgruppen en möjlighet till att ta den tid för ärlighet, bön, och närmare gemenskap som jag vet att jag egentligen vill men som jag ibland har svårt prioritera. Att få höra till den bedjande smågrupp som delar livet, även om det är på ett uppstyrt sätt är fortfarande något som betyder oerhört mycket och som jag vill uppmuntra alla till att pröva på.

Läs mer på vår hemgruppssida