Välkommen att fira Gudstjänst!


Från och med 6 September har vi börjat fira gudstjänster i kyrkan. Eftersom gränsen fortfarande finns med max 50 personer i en sammankomst håller vi oss självfallet till detta. Vi spelar även in gudstjänsten så att det går att se den i efterhand på vår Youtube-kanal.

Vi håller två gudstjänster per Söndag. Den första är kl. 10:00 då det även blir söndagsskola, och den andra kl. 11.30 (då är det ingen söndagsskola) För att underlätta för dem som tjänar kring våra gudstjänster har vi valt att lägga gudstjänsterna efter varandra. Detta innebär att det kommer att vara lite kortare än vanligt. Vi ser till att den första gudstjänstens besökare har lämnat lokalen innan det är dags för den andra gudstjänstens deltagare att komma.

Här finns anmälan till gudstjänst. En kyrkvärd kommer att pricka av de som kommer från anmälningslistan för att se till att vi inte blir för många.

Den anvisning vi fått av polisen är att ca 4-5 av de medverkande kan räknas bort i 50 personers-gränsen, samt att söndagsskolan kan räknas bort om de endast vistas i församlingsvåningen samt har en annan ingång. Därför kommer föräldrar att få lämna och hämta sina barn via ingången på Repslagaregatan.

Det kommer att finnas handsprit i foajén samt på toaletterna. Vi sätter oss med avstånd från varandra i kyrksalen och det kommer vara avspärrade rader för att göra det enklare. Vi kommer inte att ha personlig förbön under gudstjänsten då detta är svårt att genomföra med avstånd men erbjuder andra sätt att få förbön. Kyrkkaffe avstår vi ifrån så länge för att se hur allt detta fungerar i praktiken.

Hur vi förhåller oss som individer

Alla har vi på olika sätt känt av pandemin under det gångna halvåret. En del av oss har kanske närstående som drabbats eller har själva insjuknat. Vi har alla fått begränsa våra liv vad gäller sociala kontakter och för många har detta varit plågsamt.

När vi nu öppnat upp våra gudstjänster är det viktigt att som samhällsaktör fortsätta göra det vi kan för att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer och därför följer vi dessa. Detta gäller all vår verksamhet.

Det är också av stor vikt att alla tar personligt ansvar och följer de rekommendationer som FHM gett när det gäller att minska smittspridning för att

  • vi ska hålla oss friska
  • vi inte ska smitta andra
  • avlasta sjukvården

Detta gäller oss alla och särskilt viktigt för dig som är 70 plus eller på annat sätt tillhör en riskgrupp. Var rädd om dig och var försiktig!

Så länge detta pågår kommer vi att spela in och sända predikan på webben för dig som deltar hemifrån. På grund av arbetsbelastningen för våra tekniker sänder vi endast predikan. Denna kommer att finnas tillgänglig på Youtube och via hemsidan någon gång söndagen.

Bibelns budskap: Var inte rädd

I Bibeln ger Gud oss en uppmaning som återkommer många gånger, nämligen meningen ”var inte rädd!” Josua får detta budskap av Gud när han ska leda Israels folk in i det förlovade landet men ser stora utmaningar, unga Maria får höra det av ängeln när hon får uppdraget att bära och föda världens frälsare. Att Gud uppmanar oss att inte vara rädda betyder inte att Guds folk alltid varit beskyddade från faror och problem, utan mitt i allt som drabbat har Gud lovat att vara med. Vi som Guds barn kan räkna med Jesus och hans kraft och omsorg. Han är med oss och håller våra liv i sin hand.

Även om du kan drabbas av rädsla behöver du inte styras av den. Lägg det i Guds händer och hör gärna av dig till någon av oss i pastorsteamet eller församlingsledningen så vill vi hjälpa dig i bön och samtal. Vi behöver varandra!

I bilagan kan du läsa en sammanfattning av FHM föreskrifter och allmänna råd för allmänheten (HSLF-FS 2020:12). Råden gäller fram till 31 december 2020.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/3bcdcba1000e4aaabcf7f0ed25da80b8/allmanna-rad-covid-19-affisch-allmanhet.pdf