Välkommen att fira Gudstjänst!


Från och med 6 September har vi börjat fira gudstjänster i kyrkan. Den 1 november har vi dessutom fått utöka antalet besökare till mer än 50, förutsatt att vi kan hålla avstånd med en meter mellan oss.

Det är viktigt att vi håller avstånden även i foajén och sätter oss i de anvisade bänkarna på en gång. Dröj inte i gångarna för då blockerar vi för varandra. Man får sitta max två tillsammans om man tillhör samma hushållsgemenskap.

Det finns handsprit i foajén samt på toaletterna.

Vi kommer inte att ha personlig förbön under gudstjänsten då detta är svårt att genomföra med avstånd men erbjuder det direkt efter gudstjänsten. Kyrkkaffe avstår vi ifrån så länge.

När det är nattvard är det viktigt att hålla avståndet i kön. Det finns handsprit i gången så du kan rengöra händerna innan du tar emot gåvorna. Våra nattvardstjänare ger ut oblat och små särkalkar till var och en. De har förberett allt med munskydd på och har skyddshandskar för din säkerhet.

Vi spelar även in gudstjänsten så att det går att se den i efterhand på vår Youtube-kanal.

Hur vi förhåller oss som individer

Alla har vi på olika sätt känt av pandemin under det gångna halvåret. En del av oss har kanske närstående som drabbats eller har själva insjuknat. Vi har alla fått begränsa våra liv vad gäller sociala kontakter och för många har detta varit plågsamt.

När vi nu öppnat upp våra gudstjänster är det viktigt att som samhällsaktör fortsätta göra det vi kan för att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer och därför följer vi dessa. Detta gäller all vår verksamhet.

Det är också av stor vikt att alla tar personligt ansvar och följer de rekommendationer som FHM gett när det gäller att minska smittspridning för att

  • vi ska hålla oss friska
  • vi inte ska smitta andra
  • avlasta sjukvården

Bibelns budskap: Var inte rädd

I Bibeln ger Gud oss en uppmaning som återkommer många gånger, nämligen meningen ”var inte rädd!” Josua får detta budskap av Gud när han ska leda Israels folk in i det förlovade landet men ser stora utmaningar, unga Maria får höra det av ängeln när hon får uppdraget att bära och föda världens frälsare. Att Gud uppmanar oss att inte vara rädda betyder inte att Guds folk alltid varit beskyddade från faror och problem, utan mitt i allt som drabbat har Gud lovat att vara med. Vi som Guds barn kan räkna med Jesus och hans kraft och omsorg. Han är med oss och håller våra liv i sin hand.

Även om du kan drabbas av rädsla behöver du inte styras av den. Lägg det i Guds händer och hör gärna av dig till någon av oss i pastorsteamet eller församlingsledningen så vill vi hjälpa dig i bön och samtal. Vi behöver varandra!

I bilagan kan du läsa föreskrifter från FHM

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/foreskrifter/konsoliderade/hslf-fs_2020_12.pdf