Församlingsledningen

Det är vi som är med i församlingsledning och styrelse. Ta gärna kontakt med oss!

Margot Alvarsson

070-544 02 11

Nils-Erik Andersson

070-678 76 80

Anders Axene

070-593 70 30

Ove Edvinsson

070-968 85 35

Conny Henricson

Ordförande
070-629 60 90

Daniel Person

072-740 60 79

Linnea Sennehed

Föreståndare
073-394 08 80

Kenneth Söderman

070-611 77 33