Välkommen till UPP!

UPP är vår kyrkas ungdomssamlingar. På våra samlingar vill vi lära känna Jesus och varandra mer. Det innebär vi gör aktiviteter tillsammans, har gemenskap, café, andakt och kvällsmöten. Man måste inte vara troende för…

Läs mer